ΝΑΤΑΛΗ ΚΑΚΑΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

               (Κρανιο–προσωπικές Δυσλειτουργίες)

                                  &ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΝΑΤΑΛΗ ΚΑΚΑΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 80

AΘΗΝΑ 11526

Τηλ. +30 215 5151883

email: natali_kakargia@yahoo.grΚρανιακά Νεύρα-βλάβες


Ένα  από  τα  σημαντικότερα  συστήματα  του  ανθρώπινου  οργανισμού  είναι  το  νευρικό,  αποτελώντας  ένα  σύνθετο  κύκλωμα  νευρώνων  που συντονίζει,  ρυθμίζει  και  αναπροσαρμόζει  τις  λειτουργίες  του  σώματος,  μέσω  μεταφοράς  σημάτων  στον  νωτιαίο  μυελό  και  κατ’ επέκταση  στον  εγκέφαλο. Το  νευρικό  σύστημα  είναι  μια  συνεχόμενη  και  ενιαία  δομή  και   ως  τέτοια  υπόκειται  σε  νόμους  μηχανικής, καθώς  η  δυναμική  κίνηση  του  σώματος  προκαλεί  εξίσου  κίνηση  και  στο  νευρικό  σύστημα (ολίσθηση, συμπίεση, εφελκυσμός). Κάθε  αιτία  που διακόπτει   την  ομαλή  κινητικότητα  του  νευρικού  ιστού  όπως  τραυματισμό, φλεγμονή  ή  παράλυση  του  νευρικού  ιστού, προκαλεί  πόνο, μειωμένη  αιματική  ροή  στους  νευρώνες  και  ενδεχόμενο  τραυματισμό  του  νευρικού  ελύτρου,  που  καλύπτει  και  προστατεύει  τους  νευράξονες.


Η  Φυσικοθεραπευτική  προσέγγιση  σε  βλάβες  του  νευρικού  ιστού  δεν  είναι  κάτι  νέο,  

ωστόσο  η  θεραπευτική  προσέγγιση στα Κρανιακά  νεύρα:

 απαιτεί  μεγάλη  εξειδίκευση  από  την  πλευρά  του  θεραπευτή.

Ο  θεραπευτικός  στόχος  είναι  η  κινητοποίηση  του  περιφερικού  Νευρικού  ιστού  όπου  συνεισφέρει  στην  επαναφορά  της  δυναμικής  του, μέσω  μιας  σειράς  ήπιων  τεχνικών, που  εκτελούνται  προοδευτικά  με  τα  χέρια  του  θεραπευτή